Egeria /
Üretimde Karbonsızlaştırmaya Giden Yol.

Üretimde Karbonsızlaştırmaya Giden Yol.

Yayınlanma Tarihi

03 April 2024

Üretimde Karbonsızlaştırmaya Giden Yol.

Şirketlerin bu yolculukta nerede olduklarını ve hangi zorluklarla karşılaştıklarını anlamak için IFS, çoğu büyük çok uluslu şirketleri temsil eden 13'ten fazla Fransa merkezli C-level yönetici ile bir yuvarlak masa etkinliği düzenledi. CFO'lar, COO'lar, Dekarbonizasyon Başkanları, Dijital Dönüşüm Direktörleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri gibi isimlerle konuştuk.

Yeni Bir Dönem: Çevresel-Sosyal-Yönetişim (ESG)  ve Bir Sonraki Normal

Katılımcılarımızdan birinin bir sohbet başlangıcı olarak belirttiği gibi, "Covid'den bu yana her şey değişti. Bu bizim için daha fazla kısıtlama, yeni bakış açıları ve aynı zamanda tedarik zinciri için ve tedarik zincirinde daha fazla fırsat anlamına geliyor."

Birçok durumda, kriz ve onun geniş kapsamlı küresel etkisi, ÇSY performansının elde edilmesi ve raporlanmasına yönelik önceden var olan eğilimleri gerçekten de hızlandırdı.

Son aylarda, özellikle Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifinin (CSRD) AB'nin Finansal Olmayan Raporlama Direktifini (NFRD) genişleteceği ve revize edeceği Avrupa'da raporlama ortamı sıkılaşmaya başladı. Direktif, şirketlerin 2025 yılından itibaren her yıl Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) aracılığıyla, elektronik olarak okunabilir ve aranabilir raporlarla bir sürdürülebilirlik raporu oluşturmalarını gerektirecektir.

Pandemi, sürdürülebilir yatırım için stratejik durumu kesinlikle geliştirdi ve görüşmelerimiz, çoğu şirketin halihazırda devam eden girişimleri olduğunu ve kapsam 3 emisyonlarını daha iyi anlama yeteneği de dahil olmak üzere tedarik zincirlerinin görünürlüğü ve izlenebilirliğine artan bir ilgi olduğunu ortaya koydu.

Ortaya çıkan ilginç bir soru, yeni CSRD kurallarının kısa vadede şirketlerin rekabet gücünü engelleyip engellemeyeceği, orta ve uzun vadede ise bu tür bir düzenleyici baskının daha sürdürülebilir değer yaratmaya yardımcı olup olamayacağıydı.

Veri Sorunu

Konuşmalarımızın çoğu kapsam emisyonları verileri etrafında dönüyordu: nasıl toplanacağı, işleneceği ve doğru şekilde anlaşılması. Bir dekarbonizasyon yöneticisinin belirttiği gibi, "Çeşitli veri kaynaklarından ilgili tüm verileri toplamak ve yüzlerce KPI gerektiren yasal raporları doldurmak çok karmaşık."

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının hesaplanması, şirketler tarafından sahiplenildiği ve kontrol edildiği ve yönetilebilir sayıda hesaplama yöntemi kullanıldığı için nispeten basit olsa da, kapsam 3 verileri işin daha karmaşık hale geldiği yerdir.

Üreticiler için emisyon yayan faaliyetlerin önemli bir kısmının kapsam 3'e girdiği düşünüldüğünde, her biri kendi hesaplama yöntemlerine sahip olan ve harici verilere dayanan 15 farklı kategorideki emisyonları hesaplamak zahmetli bir iş olabilir.

Birçok hesaplama yöntemi idealden daha az doğruluk ve eyleme geçirilebilirlik sağlarken, karbonsuzlaştırma yolculuğunun ilk aşamasında olan kuruluşlar için iyi bir başlangıç noktası görevi görmektedir. Bir yönetici, "Şu anda bizim için kapsam 3 emisyonlarının doğru olması gerekmiyor, bu nedenle sayılar raporlamaya yönelik tutarlı olduğu sürece. Zaman içinde doğruluğu artırabiliriz."

Yeni İş Modellerine İhtiyaç Var

"Sürdürülebilirliği içeren yeni iş modellerini entegre edebilir miyiz?" sorusu, üreticilerin eninde sonunda mevcut çalışma şekillerini, çevresel etkinin büyük ölçüde belirlenebildiği ve etkilenebildiği ürün tasarımından başlayarak uçtan uca sürece entegre edilmiş sürdürülebilirlikle değiştirmeleri gerekeceği gerçeğini vurgulayan bir soruydu.

Parçalı üretim yapan bir şirketten bir katılımcı, yeni ürünlere kıyasla daha düşük bir toplam karbon ayak izinin hesaplanmasına katkıda bulundukları için yenilenmiş veya yeniden üretilmiş ürünlerle bilinçli olarak ilgilenen müşterilere 'ikinci hayat' elektroniği sunan yeni bir iş modeliyle şirketin elde ettiği başarıyı paylaştı.

Diğer bazı sektörlerde, emisyonların çoğu ürün sürecinin kendisi sırasında meydana gelmektedir; örneğin çimento sektöründe, süreç için gerekli olan kireç taşının yakılması yüksek oranda karbondioksit açığa çıkarmaktadır. Bu sektörü temsil eden katılımcılarımızdan biri, "Karbon emisyonlarını başka birçok yolla azaltmaya çalışıyoruz, ancak kireçtaşı sorunu daha fazla sonuç alabilecek yeni teknolojiler gerektirecek" dedi. Şirket, karbonun çimento yığınından yakalanması ve yeraltının derinliklerinde depolanması konusunu araştırmaya başladı.

Bu tür karbon yakalama teknolojilerine öncülük etmek, CO2 emisyonlarının kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına ve daha da önemlisi izole edilerek pazarlanabilir endüstriyel ürünlere dönüştürülmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, şirketler (bu tür) yeni dönüşümsel iş modellerinin sadece bir inovasyon kaynağı olmadığını, aynı zamanda daha fazla rekabet gücü ve yetenekleri elde tutma/çekme potansiyeline sahip olduğunu giderek daha fazla kabul etmektedir.

Tüm bunlarda Teknolojinin Rolü Nedir?

Bu küresel sorunun çözümü karmaşık, geniş kapsamlı ve gelecek nesiller boyunca gelişecek olsa da, kesin olan şey teknolojinin tüm bunlarda çok önemli bir rol oynayacağıdır.

Büyük bir taşımacılık üreticisini temsil eden bir katılımcı, dijital inovasyon ekibinin bakım işlemlerini uzaktan gerçekleştirebilmek ve seyahat etme ihtiyacını ortadan kaldırmak için nasıl bir dijital ikiz teknolojisi geliştirdiğini paylaştı.

Teknoloji tek başına sihirli bir çözüm sunmayabilir; ancak şirketlerin üretkenliği, verimliliği ve maliyet tasarrufunu artırmasını, israfı ve kaynakları azaltmasını ve belki de en önemlisi ilerlemeyi analiz etmesini ve izlemesini sağlayacaktır.

Buna ek olarak, teknoloji tedarik pazarı, üreticilerin çoğunun doğru dahili dijital ve yeşil becerilerden yoksun olduğu bir zamanda sadece yazılım değil, aynı zamanda uzmanlık, beceri ve içgörü de sağlayabilecektir. 

Bir katılımcının belirttiği gibi, "Günümüzde doğru yetenekleri bulmak, özellikle de veri ve yaşam döngüsü analizi (LCA) becerileri söz konusu olduğunda inanılmaz derecede zor."

İleriye dönük olarak, şirketlerin kaynak verimliliği, sürdürülebilir ürün ve süreç tasarımı, karbonsuzlaştırma ve diğer birçok alanda yeni yeşil beceri setleri geliştirmeye yatırım yapmaları gerekecektir.

Sonuç: Önemli Olan Nerede Olursanız Olun Devam Etmektir

Birçok şirket karbonsuzlaştırma yolculuklarına çoktan başladı ve konunun daha da büyüyeceği konusunda hemfikir. Gözlemimiz, Fransız şirketlerinin ülkeye özgü düzenlemelere ve girişimlere çok uyumlu olduğu ve bazı durumlarda bu başarının diğer bölgelere, iş birimlerine vb. ilham verdiği ve motive ettiği yönündeydi.

Çok uluslu bir üreticiden bir katılımcı şunları söyledi: "Fransa, sürdürülebilirlik girişimlerimizin çoğunu yürüttüğümüz yer ve aynı zamanda en kârlı ikinci pazarımız." Bu, daha sorumlu ve daha çevreci bir işletmenin, çok daha fazla verimlilik sağladığı ve kendisini varsayılan olarak daha fazla yenilik ve işbirliğine açtığı için karlı da olabileceğinin kanıtıdır.

Kesin olan bir şey var: "herkese uyan tek bir beden" yaklaşımı yoktur, her yolculuk farklıdır, ancak kilit nokta devam etmek, başarısız olmak, ancak daha fazla yatırım yapmak ve en önemlisi değer zinciri boyunca işbirliği yapmayı öğrenmektir. Sadece işbirliğine dayalı bir ekosistem yaklaşımı, karbonsuzlaştırma yolculuğunda hayati önem taşıyan emisyon verilerinin şeffaflığını, doğruluğunu ve erişilebilirliğini artırabilir.

Kaynak : https://blog.ifs.com/2024/02/the-road-to-decarbonization-in-manufacturing-challenges-and-opportunities-ahead/