Egeria /
Çözümler /
Uçak Bakım ve Mühendisliği

UÇAK BAKIM VE MÜHENDİSLİĞİ ÇÖZÜMÜ

Değer katan lider çözümlerimiz ile verimliliğinizi ve karlılığınızı artırın

Bir havacılık bakım şirketinin en öncelikli hedefi olan “uçuşa elverişli ve kullanılabilir” bir varlık sağlamak, bir çok parametrenin birbiriyle uyumlu olarak sürdürülmesine bağlıdır. Etkin bir havacılık bakım yönetimi çözümü, havacılık şirketlerinin varlık kullanılabilirliğini ve sürekli yüksek kaliteyi sağlamasına yardımcı olurken aynı zamanda uzun vadeli performans hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu araçları ve verileri sağlar. 

 
IFS, dünyanın önde gelen havayolu operatörlerine, uçtan uca entegre tek bir uçak bakım yönetim çözümü ile; iyi kararlar vermek, değişime hızlı yanıt verebilmek ve yönetmeliklere tam uyumluluk sağlamak için, dünya standartlarında en iyi yöntemleri kullanan, bilgi akışını gerçek zamanlı veri görünürlüğü ile birleştiren eksiksiz bir çözüm sunar.

Çözümün önemli faydaları

Gerçek Zamanlı Uyumluluk

IFS Uçak Bakım ve Mühendisliği (M&E) Çözümleri, tam ve eksiksiz hizmet içi varlık konfigürasyon yönetimi, izleme ve raporlama yanında şirket genelinde, yönetmelik ve prosedürlere proaktif uyumluluk kontrolleri sağlar. Mühendislikten başlayarak tüm süreç boyunca hatasız veri girişi ve tam izlenebilirlik sunar. 
 
Tüm bakım süreci boyunca mühendislik kurallarının ve politikalarının uygulanması, planlamacıların, mekanikçilerin ve malzeme personelinin belirtilen prosedürleri anlamasını ve güvenle takip etmelerini kolaylaştırır. Bu proaktif uyumluluk kontrolleri ayrıca, bakıma başlamadan önce uçak konfigürasyonunun ve bakım durumunun gerçek zamanlı olarak doğrulanmasını sağlayarak, sürecin her adımında güven sağlar.

Bakım Sürelerinde (TAT) Sürekli İyileşme

Bakım sürelerini (TAT) sürekli iyileştirirken öngörülebilir bir hizmete geri dönüşü sağlamak, havacılık bakım şirketleri için kritik bir öneme sahiptir. Bu hedefe ulaşmak, ayrıntılı planlama, malzemelerin ve personelin verimli bir şekilde taşınması, karar vermeyi iyileştirmek ve tekrarlı iş ve bekleme sürelerini azaltmak için gerçek zamanlı bilgi paylaşımı gerektirir. 
 
IFS Uçak Bakım ve Mühendisliği (M&E) Çözümleri, tüm bakım işlerinde parçaların ve işçiliğin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar ve tedarik zincirine doğrudan erişim sağlar - doğru parça ve araçların yerinde bulunabilirliğini garantiler. Bu entegre akış, olası AOG veya hizmete dönüşte gecikmeye yol açabilecek durumları en aza indirir. Gerçek zamanlı talimat güncellemeleri, vardiya devir işlemlerini kolaylaştırır, hataları önler ve işin tamamlanmasıyla ilgili en detaylı tahminleri sağlar. 
 
Çözümlerimiz ayrıca, planlamacılara ve süpervizörlere her ziyaretten ayrıntılı bilgiler ve genel trendler sunarak, gerçek filo kullanım örneklerinden çalışma şablonu iyileştirmeleri için fırsatlar sunar. 
 
Bakım süreçlerini uçtan uca yönetmek için entegre ve eksiksiz bir çözüm olan IFS Uçak Bakım ve Mühendisliği (M&E) Çözümleri, en üst seviyede uçak kullanılabilirliği sağlamak için dünyanın önde gelen bakım şirketleri tarafından tercih edilmektedir.

Sürekli İletişimde Bir İşgücü

Operasyon günü, bir uçak bakım şirketi için kritik bir zamandır. Hızlı ve tempolu geçer ancak her an bir aksaklık çıkabilir: değişen operasyonel talepler, olumsuz hava koşulları, mürettebat mevcudiyeti ve bakım sorunları operasyonel gereksinimleri karşılama yeteneğini zorlayabilir. Böyle dinamik bir ortamda, iletişim anahtardır. Çözümümüz, bakım operasyonu denetmenleri ve yöneticilerinin, uçaktaki teknisyenler ile doğrudan iletişim sağlayarak, en son iş atamalarının ve kaydedilen ilerlemenin gerçek zamanlı takibine olanak tanır. 
 
Uçuş hattındaki gerçek zamanlı bilgi, daha fazla durumsal farkındalık anlamına gelir, bu sayede uçak bakımından sorumlu herkes, ne zaman, ne yapılması gerektiğini bilir ve gerekli araçlara erişebilir. 
 
Tüm bunların sonucunda daha iyi farkındalık oluşur, sorunlar daha kolay giderilir ve kararlar daha iyi verilebilir. Hızlı tempolu bir operasyon gününde, işin zamanında teslimi ile uçağın gecikmeli hizmete dönüşü arasındaki fark, çözümünüzün sizi ne kadar desteklediği ile doğrudan ilgilidir.

Entegre Çok Yönlü Planlama

Bakım planlaması, havayolu şirketlerinin stratejik planlamadan başlayarak, istenen operasyonel ihtiyaçları karşılamak için filo ve tesis gereksinimlerini belirlediği birden fazla katmanı kapsar. Uçuş planlamacıları kapasiteden en iyi şekilde yararlanmak ve varlık kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için büyük kontroller ve periyodik denetimler gibi uzun bakım faaliyetlerini en iyi şekilde planlaması gerekir. 
 
Büyük bakımları planlandıktan sonra diğer bakım çalışmalarının ayrıntılı kapsamları tanımlanır. Kullanım ömrünü tamamlanış parçaların değişimleri büyük bakım kapsamına taşınırken, daha küçük ve düzenli bakım faaliyetleri normal uçuş operasyonlarına uyacak şekilde kısa bakım faaliyetleri şeklinde yerleştirilir. 
 
Hangarlarda planlamacılar, belirli zamanlara ve kişilere nihai atama için görevleri gruplandırarak ve sıralayarak bu çalışma kapsamlarını daha da detaylandırır. 
 
Planlamanın, entegre ve çok yönlü bir perspektiften yapılması şarttır. Etkili bir şekilde planlanan bakım, havayolu şirketleri için çok önemli avantajlar sağlar:  

  • Uçakların uçuşa elverişliliği sağlanır 
  • Uçaklar hızlı bir şekilde hizmete geri döner 
  • Kullanılabilirlik taahhütleri karşılanır  
  • Bakım maliyetleri kontrol altında tutulabilir 

IFS Uçak Bakım ve Mühendisliği çözümleri, planlayıcılara, daha esnek bir operasyonel ortam ve bakım taleplerini karşılamak için mevcut kapasite bağlamında, verimli bir şekilde planları oluşturmak ve optimize etmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar.

Zamanında Doğru Parça

Tedarik zinciri ve tedarik süreçleri, uçak bakımı ve mühendisliği süreçleri için kritik öneme sahiptir. Yedek parça envanterinin etkin yönetimi, şirketlere on milyonlarca dolar tasarruf sağlayabilir. Ancak, uçakların parça tedariği, satın alınması ve teslim edilmesini bekleyerek yerde kalmasına neden olacaksa, daha az stok tutarak tasarruf etmek etkili ve doğru bir strateji değildir. 
 
IFS, havayolu şirketlerinin tedarik zinciri zorluklarını aşmalarına yardımcı olur. Tedarik zinciri süreçleri, mühendislik konfigürasyon yönetim sistemi ve bakım yürütme süreciyle sıkı bir şekilde entegredir. Bu sayede hat üzerinde veya hangarda bir parçaya ihtiyaç duyulduğunda, doğru parça, tam zamanında teknisyen için kullanıma hazır olur. Bakım işlemlerinden gelen talep sinyallerine göre parçaların otomatik rezerveleri, bakım talebi için kullanılacak mevcut yedek parçaların atanması için gereken manuel çalışmaları neredeyse ortadan kaldırır. Tedarik zinciri sürecinin tüm aşamalarında, uçağa uygulanabilirlik kuralları tüm parça talepleri için işletilir. Bu şekilde tüm prosedür ve yönetmeliklere uyumluluk sağlanır ve olası bir uygunsuzluk ortadan kalkacağı için gecikmelerin önüne geçilir.

Hızlı, Güvenli & Güvenilir

Müşterilerimiz çözümümüzü BT altyapılarının kritik bir bileşeni olarak görüyorlar. Bununla birlikte performans, güvenlik ve güvenilirlik için belirli düzeyde bir beklenti ortaya çıkıyor. 
 
Çözümümüz, hem askeri hem de ticari havayolu şirketlerini destekleyen, dünyanın en büyük ve en karmaşık havacılık bakım şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Güvenlik açısından baktığımızda, çözümümüz, en üst düzeyde uyguladığımız güvenli yazılım geliştirme prosedüreleri sayesinde, Açık Web Uygulaması Güvenlik Projesi (OWASP) en önemli 10 güvenlik riskini ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmasının yanında kesintilerin olmaması gereken kritik iş gereksinimlerini karşılamak için yüksek kullanılabilirlik mimarisi seçenekleri sunar.