Egeria /
Çözümler /
Finans

Finans İçin Entegre Çözümler

Uluslararası Uyumluluk ve Bilgiye Dayalı Ticari Kararlar

IFS çözümleriyle uçtan uca entegre olan ve tüm finansal işleyişleri içeren IFS Finans çözümü, şirketinizin merkezine yerleştirerek, ihtiyacınız olan raporları ve karar verebilmeniz için doğru ve zamanında muhasebe bilgilerini sağlar.

İşiniz ne kadar karmaşık ve zor olursa olsun, IFS ERP Finans çözümü, kritik bilgileri, en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda sunar.

Kurumsal konsolidasyonlarda, proje mali kontrolünde, stratejik tahminlerde, operasyonel performansta ve uluslararası uyumda, IFS Finans bugün müşterilerini yarının başarıları için desteklemektedir.

Bilgiye dayalı ticari kararlar için entegre finansal çözümler

Yönetim Muhasebesi

Entegre veya birden fazla defter yapısı ve birden fazla kod parçası ile, muhasebe dahil diğer tüm süreçlerden türetilen, finansal karar verme için gerekli tüm bilgiler sistem içerisinde tutulur ve gerektiğinde kolay bir şekilde yönetim raporlarının oluşturulmasına yardımcı olur.

Tek tıklamayla, çoklu kod parçası konsolidasyonları, şirketin birim, yönetici, ürün, proje, coğrafya veya bunların kombinasyonları da dahil olmak üzere birçok yönden görüntülenmesini sağlar.

Doğrudan Microsoft Excel entegrasyonu, raporlama kolaylığı ve daha fazla analiz için bildiğiniz bir ortamda veri kümesini sağlar.

Proje Muhasebesi Ve Finansal Kontrol

IFS Proje Finansal Kontrol çözümü, kapsamlı endüstri deneyimimizin verdiği bilgi birikim ile, tüm proje yaşam döngüsünü uçtan uca kapsayacak şekilde; sözleşme öncesinden başlayarak, uygulama süresince, sonrasında hizmetten çıkarma ve devretme ile sonuçlanan tüm süreçlerde size destek olur.

Çözüm, en temel 10 kontrolü içermektedir: Risk kayıtları, sigortalar, hazine yönetimi, alt yüklenici performansı, satınalma planlaması, maliyet eğrileri, gelir ve hakediş fatura çizelgeleri, maliyet ve gelir tabloları, proje nakit kontrolü ve yasal uyumluluk için gerekli raporlar.

Stratejik Muhasebe Ve Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal performans yönetimi (CPM), karar vericilerin istenen kurumsal sonuçlara ulaşmalarını sağlayan öngörüleri için önemli bilgileri sunmaya odaklanan stratejik muhasebe alanıdır.

IFS Kurumsal Performans Yönetimi (CPM) çözümü, entegre ve denetlenebilir gerçekleşen finansal sonuçları, bütçeleri ve tahminleri dijital ikizleriyle birleştirerek farklı senaryolar üzerinde çalışmanıza, iç ve endüstri normlarına göre karşılaştırmanıza yardımcı olarak, mevcut ve gelecekteki performansın sonuçlarına dayalı tahminlerini ve görsellerini sunmasını sağlar.

İster finansal planlama ve analiz, ister kaynak planlama, konsolidasyon, kurumsal strateji veya bunların kombinasyonları için kullanılsın, IFS Kurumsal Performans Yönetim çözümü, kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli tüm iş süreçlerini destekler.

Uluslararası Finans Yönetimi

Hem çok uluslu şirketler hem de gelecekte bu noktayı hedefleyen şirketler için IFS Finans Çözümü, çoklu paralel defter yapısı sayesinde tüm yasal ve yönetişim gereksinimlerine uyumlu yapısı ile büyümeye hazır olarak size sunulur.

Çözümümüzün, uluslararası destek paketi, çoklu dil, çoklu para birimi ve birden fazla ülkenin yasal uyumluluklarına destek vermesi, şirketinizin her zaman en güncel IFS Uygulamaları'yla desteklendiği anlamına gelir.

İş süreçlerimizin dijital ikizinin yer aldığı IFS Kurumsal Performans Yönetim çözümümüz ile, küresel makro ekonomik olaylar, kurumsal riski değerlendirmek ve dünya olaylarına ve senaryo girdilerine dayanarak gerçek zamanlı olarak öngörülen sonuçları analiz etmek için kullanılabilir.

Finansal Muhasebe

Entegre defterler, muhasebe döngüsü boyunca yönetime ve denetime daha hızlı ve daha doğru bir kapanma sağlar. Aynı bilgi kullanılarak hem o bilginin kaynağına erişilebilir hem de konsolidasyon için kullanılabilir.

Görselliği yüksek grafiksel panolar (dashboard), her kullanıcıya sistem erişim noktalarına yetkilendirildiği ölçüde ve rol bazlı önemli bilgilerin görünümünü sağlar.

Şirketinizin hem bugünkü hem de gelecekteki iş süreçleri, çözümümüzün otomasyona dayalı yapay zeka özellikleri sayesinde kolaylaşır.