Egeria /
Çözümler /
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doğru insanların, doğru yeteneklerle doğru yerde olmasını sağlar

IFS çözümlerinin merkezinde bulunan IFS İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), her organizasyonun can damarıdır.


Küreselleşme ve teknolojiler iş yapış biçimlerini sürekli değiştirdikçe, bu değişikliklere uyum sağlayan, entegre ve esnek bir ERP çözümü çok önemli hale gelmektedir.

Stratejik kaynak bulma (işe alım) ve planlama, yetenek geliştirme, seyahat ve masraf yönetimi, performans yönetimi ve uluslararası şirketler için temel İK gibi özellikleriyle IFS İnsan Kaynakları Yönetimi, bugünden yarının ekipleri için bireylerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

İş gücünüzü yönetmek ve geliştirmek için entegre insan kaynakları yönetimi çözümleri

Küresel Temel Veri

Bilgi veri olarak başlar. İnsan Kaynakları Yönetimi çözümümüzle, bir şirkette veya şirketler grubunda çalışan tüm çalışanlar için küresel bir veri havuzu oluşturmak, verilerinizi karar vermeyi güçlendiren zenginleştirilmiş insan tabanlı bilgilere dönüştürmek kolaydır.

Verilerin doğruluk ve güvenlik için yüksek standartlarda tutulması, bunun kritik bir bileşenidir. IFS'in kurumsal düzeydeki güvenlik özellikleri ve IFS mobil self özelliği ile servis ile güvenilir bilgilere sahip olursunuz.

Buna kullanımı kolay, grafiksel bir uygulama çözümü eklerseniz, ihtiyacınız olan tüm veri ve bilgilere sahipsiniz demektir.

Seyahat Ve Masraf Yönetimi

Vakit nakittir; bu da projelere ve maliyet merkezlerine kayıt yapmak için harcanan zamanı, zamana dayalı maliyeti yakalamanın önemli bir aracı haline getirir. Buna değişken oranlarının rolünü, anlaşmasını, yetkilendirme ve yeterliğinin getirdiği karmaşıklığı da eklediğinizde, zamana dayalı bir maliyetlendirme motoruna gereksiniminiz var demektir.

IFS Seyahat ve Masraf Yönetimi çözümü ile seyahat bilgilerinin detaylı girişlerini yapıp, masraf takiplerini yapabilirsiniz. Onay kurallarını oluşturarak, mesafe, kategori ve ulaşım yönetimi bazında yönetici onay kuralları tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, harcırah hesaplama için gerekli alt yapı çözüm içerisinde yer almaktadır.

IFS Seyahat ve Masraf Yönetimi çözümü özel gereksinimlerinize göre, doğrudan masraflar dahil, karmaşık zamana dayalı maliyetlendirme sağlar. Bordro yoluyla puantaj bağlı unsurlar ve tamamen entegre bir seyahat ve masraf çözümü ile kurumsal, yasal ve / veya sözleşmeye bağlı kurallarınıza uygun olarak tahakkuk ve ödeme aracına sahip olursunuz.

Performans Yönetimi

Her şirket için çalışanlarının yüksek performans göstermesi ve bunun sürekli olması çok önemlidir.

Etkin bir performans yönetimi için, öz değerlendirme, hedeflerin tanımlanması, performans ölçümleri, geri bildirim, yönetsel rehberlik ve tüm bunların düzenli değerlendirme dönemleri ile gerçekleştirilmesi gereklidir. 

IFS İnsan Kaynakları Yönetimi, performansın, hem çalışanlar ve hem de yöneticiler tarafından esnek bir çözüm kullanılarak, istenildiği zaman ve şekilde yönetilmesini sağlar. Hedef havuzunda sınırsız hedef tanımlama, istenilen döneme göre performans izleme, çalışanın kendi kendini değerlendirebilmesi, kariyer planı oluşturabilme çözümün sağladığı önemli özelliklerdir.

Yetenek Geliştirme

Küreselleşme, teknolojilerdeki gelişmeler ve paydaşların beklentileri ve eğilimlerindeki değişiklikler ile roller de değişmek zorunda kaldı.

Şirketlerde yetenek geliştirme, değerli insanları bağlı tutmanın yanı sıra iş sürekliliği sağlayabilmenin de önemli bir parçadır.

İster işe alım, ister ortaklık, ister dış kaynaklı kullanımı veya yetenek geliştirme konusu olsun, IFS yetenek yönetimi, doğru becerilere sahip insanların, doğru zamanda doğru yerde olmalarını sağlama konusunda şirketlere yardımcı olur.

Stratejik Planlama

Stratejinizin başarılı olması için hangi kaynaklara ihtiyacınız var? Hangi yeteneklere ihtiyaçları olacak? Nerede yerleştirilecekler? Kaç kişi? Temel verilere dayanarak yıpranmayı hesaba kattınız mı?

Gelecekteki işe alım gereksinimleri ve bunların nasıl karşılanacağının planlanması, stratejik hedeflerinize ulaşmanın kritik bir bileşenidir. IFS Kurumsal Kaynak Planlama çözümleri, stratejinin dijitalleştirilmesini sağlayarak, kaynak planlama süreci için gerekli yetenek ve sayısal verilerini sağlar.

Bir adım daha ileri giderek aynı veri, bütçeleme ve tahmin ekipleri tarafından da kullanılabilir. Böylece planları gerçekleştirmek için gerekli finansal kaynakların ayrılmasını sağlarsınız.